RADOVI U PROSINCU

Objava: 17.12.2015.

1. Sanacija oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta na lokacijama Meišće, Rožmanija i Mali Vrh

2. Proširenje javne rasvjete u Lozarima

3. Rekonstrukcija dijela krovišta  stare škole u Marušićima

4. Izvođenje radova natkrivene terase Društvenog doma u Marušićima

Istaknuto