Natječaji - javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Objava: 10.1.2019.

Ažurirano 31.01.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Ažurirano 10.01.2019. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Ažurirano 03.08.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 ), Grad Buje-Buie objavljuje  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini - vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto