Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Buje - Buie

Objava: 5.6.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BUJA - BUIE

KLASA/CLASSE: 013-01/13-01/03
URBROJ/N.PROT: 2105/01-03-80
Buje - Buie, 02.06.2013.

Na temelju članka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izboriman ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu : Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Buja - Buie 02.lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Buja - Buie utvrdilo je i objavljuje:

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUJA - BUIE

I. Od ukupno 4.996 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.907 birača, odnosno 38,17% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.906 birača, odnosno 38,15%. Važečih listića bilo je 1.845, odnosno 96,80%. Nevažečih je bilo 61 listića, odnosno 3,20%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su slideći broj glasova:

1. Kandidat: EDI ANDREAŠIĆ (1.081 glasova 56,69%)
Zamjenik kandidata: VALDI GLAVIČIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidat: ROBERT BUZDAKIN (764 glasova 40,06%)
Zamjenica kandidata: LORELLA LIMONCIN TOTH
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, ZELENI SAVEZ - ZELENI,

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona,

za gradonačelnika Grada Buja - Buie izabran je

EDI ANDREAŠIĆ

a za zamjenika gradonačelnika izabran je

VALDI GLAVIČIĆ

PREDSJEDNICA - PRESIDENTE
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BUJA - BUIE

Vezani dokumenti

Istaknuto