RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA BUJA - BUIE

Objava: 23.5.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-01/14-01/01
URBROJ: 2105/01-03-14-2
PAZIN, 13.05.2014.

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.),, Županijsko izborno povjerenstvo ISTARSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU GRADA BUJA - BUIE

Na području Grada BUJA - BUIE određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto  broj 1.
BUJE - OSNOVNA ŠKOLA "MATE BALOTE" BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG BB, BUJE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BUJE: DIGITRONSKA ULICA, ISTARSKA ULICA, KLESARSKA ULICA, KOPARSKA ULICA, MOMJANSKA ULICA, PONTIĆE, STANIČNA ULICA, ULICA RUDINE, ULICA SUCOLO, ULICA VILLA, VOĆNI TRG, VODOVODNA ULICA, KRŠETE: STANCIJA BRACANIJA

2. Biračko mjesto broj 2.
BUJE - OSNOVNA ŠKOLA "MATE BALOTA" BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG BB, BUJE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BUJE: GOSPODARSKA, GROŽNJANSKA, POD VOLTOM, POSTOLARSKA ULICA, PROLAZ STARE ULJARE, SUNČANA ULICA, TRG J.B.TITA, TRG SLOBODE, TRG SV.SERVOLA, TRG SVETOG MARTINA, UL. POD LOĐOM, UL.1.SVIBNJA, UL.A.GRAMSCI, UL.A.MANZONI, UL.ANTE BABIĆ, UL.D.ALIGHIERIA, UL.E.DE AMICIS, UL.FONTANE CARARA, UL.G.CARDUCCI, UL.G.GARIBALDIA, UL.G.MAZZINI, UL.G.VERDI, UL.KULA SV.MARTINA, UL.M.V.ILIRIKA, UL.MATIJE GUPCA, UL.MATKA LAGINJE, UL.MONTE BASTER, UL.NICOLA GABRIELA, UL.NIKOLE TESLE, UL.PAOLO RACIZZO, UL.POD SVODOM, UL.S.VARDABASSA, UL.STRADA LONGA, UL.SV.SEBASTIJANA, UL.ŠKOLSKOG BRIJEGA, UL.TRŽNI PROLAZ, UL.V.GORTANA, UL.V.NAZORA, ULICA BELVEDERE, ULICA BROLO, ULICA CORNIO, ULICA CROSERA, ULICA EPULO, ULICA FLAVIA, ULICA FRANCESCO PAPO, ULICA MAKSIM GORKI, UMAŠKA ULICA

3. Biračko mjesto broj 3.
KAŠTEL - OSNOVNA ŠKOLA KAŠTEL, KAŠTEL BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

KAŠTEL: DORINA, GADARI, JUKI, KAŠTEL, KAZAROLE, MALOTIJA, MEDIGIJA, MONTRIN, MOROŽIJA, PALDIGIJA, ŠČAVONIJA, TODEŠKI, VIŽINADA, VOLPIJA, VRH, KALDANIJA: FRATRIJA, KALDANIJA, KAŽETE, SIMONETIJA, KANEGRA: KANEGRA, PLOVANIJA: BUŽIN, ISTARSKA ULICA, KANEDO, KAŠTELSKA ULICA, MARKOVAC, MAZURIJA, MLINI, PIRANSKA ULICA, PLOVANIJA, PORTOROŠKA UL., SPECIJARIJA, ŠKRILE, ŠKUDELIN, VELI MLIN, VINJARIJA, ZANATSKA ULICA

4. Biračko mjesto broj 4.
KRASICA - DRUŠTVENI DOM, KRASICA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BAREDINE: BAREDINE, DONJE BAREDINE, STANCIJA LOJ, VRH, KRASICA: BARACIJA, BEKARI, BRAJKI, BUCAJ, GLAVAČI, GOPCI, JUGOVCI, KOSTELAC, KRASICA, KRČ, MUŽOLINI DONJI, MUŽOLINI GORNJI, PLAC, PUNTA, STANCIJA ZRINJSKA, STANCIJA ZUBIN, VRH ČINIĆ, LOZARI: LOZARI, STANCIJA TORČELO

5. Biračko mjesto broj 5.
KRŠETE - OSNOVNA ŠKOLA KRŠETE, KRŠETE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BUROLI: BUROLI, GAMBOCI: GAMBOCI, JURCANIJA, LJUBLJANIJA, VINELA, KRŠETE: KAKOVIĆI, KRIŽINE, KRŠETE, KUKOV VRH

6. Biračko mjesto broj 6.
MARUŠIĆI - DRUŠTVENI DOM MARUŠIĆI, MARUŠIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

MARUŠIĆI: BAZUJA, BENEČANI, BREŠANI, ČRNCI, ČULIHI, DRAGOČEVAC, JURINI, LALOVIĆI, MARUŠIĆI, MIKORIĆI, PALISKI, SORBAR, ŠAINI, ŠIBENIJA, ŠKRLINI, TRKUSI

7. Biračko mjesto broj 7.
MOMJAN - OSNOVNA ŠKOLA MOMJAN, MOMJAN BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BRDO: BRDO, STANCIJA VIĐINI, STANOVIĆI, BRIČ: BRIČ, KORTINA, KUĆIBREG: DUGO BRDO, KUĆIBREG, ŠKRLIĆI, MERIŠĆE: MALI BREG, MERIŠĆE, MOST, ROŽMANIJA, SOLINE, STANCIJETA, STRAŽICE, VALE, VELI BREG, MOMJAN: BOŠKETO, GAMBOCIJA, GRMUNIJA, KANEDOLO, KLUNI, KORTIVI, KREMENJE, MATIĆI, MOMJAN, SMILOVIĆI, STANCIJA PETRINJA, STANCIJETA, SVETI MAVAR, ŠKARJEVAC, TRG FONTANA, TRG SVETOG MARTINA, UL.DOLINJA VAS, UL.GORINJA VAS, ULICA KA DVORCU, OSKORUŠ: OSKORUŠ

8. Biračko mjesto broj 8.
TRIBAN - DRUŠTVENI DOM, TRIBAN BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

BIBALI: BIBALI, KRUG, TRIBAN: TRIBAN

 

PREDSJEDNIK

Istaknuto