Objave

SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Objava: 4.12.2019.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 10. prosinca 2019. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: d.lakoseljac@buje.hr

 

Ažurirano 11.12.2019.

Izvještaj o provedenom savjetovanju

Vezani dokumenti

Istaknuto