Objave

SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA BUJE-BUIE

Objava: 2.2.2018.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie.

Početak savjetovanja je 05.02.2018. a završetak 13.02.2018.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buje-Buie podnose se putem obrasca.

Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 13.02.2018. godine na adresu m.sinkovic@buje.hr.
Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 13.02.2018.

Vezani dokumenti

Istaknuto