Unapređenje Parenzana Friendly Centra - Rekonstrukcija objekta blizu Centra Parenzana i prenamjena u spremište za bicikle

Objava: 25.10.2017.

Započeti su radovi u Tribanu vezani za investiciju vrijednu preko 500.000,00 kn za izgradnju dodatnog dijela odmarališta „Parenzana Friendly Center“ radi unapređenja turističke kvalitete. Po završetku radova do kraja 2017. cikloturisti moći će koristiti, osim već ponuđenog hostela „Parenzana Friendly Centar“ i spremište za sigurno odlaganje bicikala i opreme.

Izgradnju spremišta sufinancira Ministarstvo turizma s 270.000,00 kn, razliku pokriva Grad Buje vlastitim sredstvima iz proračuna za 2017.

Istaknuto