Objave

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca

Objava: 19.2.2018.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) propisuje da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 51. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) propisuje da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) propisuje da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Na taj se način želi upoznati javnost sa nacrtom prijedloga odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Grada Buje-Buie, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 19. ožujka 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: info@buje.hr

Vezani dokumenti

Istaknuto