Zahtjev Grada Buje Ministarstvu pravosuđa u svezi suda u Bujama

Objava: 11.4.2018.

Tražimo da se Zakonom o područjima i sjedištima sudova vrati nadležnost i sjedište Općinskom sudu u Bujarna-Buie, odnosno sada Stalnoj službi.

U svezi Nacrta Zakona o područjima i sjedištima sudova

Grad Buje te Gradovi Umag i Novigrad, Općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj uputili su Ministarstvu pravosuđa slijedeći zahtjev:

Prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima sudova za područje cijele Istarske županije predviđena su samo dva općinska suda. Za područje gradova Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Umag-Umago, te općina Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana, Oprtalj-Portole prijedlogom zakona je propisana nadležnost Općinskog suda u Pazinu.

Tražimo da se Zakonom o područjima i sjedištima sudova vrati nadležnost i sjedište Općinskom sudu u Bujama-Buie, odnosno sada Stalnoj službi. Općinski sud u Bujama-Buie je s obzirom na broj predmeta, nakon Pule drugi sud u Istarskoj županiji. Nadležnost suda obuhvaća 3 grada i 3 općine , te se u teritorijalnom smislu proteže na gotovo 400 krn2
.
Na području nadležnosti Općinskog suda u Bujama-Buie djeluju 3 javna bilježnika i 20 odvjetnika.

Želimo istaknuti specifičnost ovog područja i međunarodne ugovore koje je Republika Hrvatska ratificirala, s obzirom na blizinu granice sa Slovenijom veliki broj građana Republike Slovenije i Republike Italije imaju u vlasništvu nekretnine na području Općinskog suda u Bujarna-Buie, te svakodnevno rješavaju svoje predmete i zahtjeve na sudu. Također, ukoliko se ukine sud u Bujama naši će građani moći ostvarivati svoja prava tek na sudu u 40 kilometara udaljenom Pazinu.

Želimo napomenuti da već sada imamo velikih problema i poteškoća sa građanima koji negoduju sa postojećom situacijom sa sjedištem suda u Puli.

Postoje svi infrastrukturni uvjeti da sud u Bujama dobije status općinskog suda kojeg je i imao do donošenja Zakona o sjedištima i područjima sudova (NN 128114) budući već postoji zgrada koja je sagrađena za sjedište suda a koju je potrebno redovito održavati. Dakle, dodjeljivanje sudu u Bujama status općinskog suda ne zahtijeva investicijsko ulaganje budući je na raspolaganju već postojeća infrastruktura.

Vezani dokumenti

Istaknuto