Ostali natječaji

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Objava: 4.7.2016.

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/200463/2008133/201363/2014) propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Za svaki grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja. Vijeće daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Buja-Buie za 2016. godinu objavljen je u „Službenim novinama Grada Buja“ 07/16.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom između ostalog mora sadržavati popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koje se mogu obavljati na području grada/općine koja ga donosi i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

 Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Buja-Buie za 2016. godinu mogu se obavljati djelatnosti na mikrolokaciji na pomorskom dobru koji obuhvaća dio k.č.br. 460/69 (istočno od lučkog područja) i dio k.č.br. 460/46 sve k.o. Savudrija, kako sljedi

 

MIKROLOKACIJA U01

R.br.

Djelatnost

Obračunska jedinica

Mikrolokacija

Rok

1.

Ležaljke

–do 150 kom

40,00 kn / kom

U01

31.12.2016.

2.

kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe

7,00 kn / po m²/dan

U01

31.12.2016.

3.

snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

1.000,00 kn / paušal/dan

U01

31.12.2016.

4.

slikanje, fotografiranje

700,00 kn / paušal

U01

31.12.2016

5.

kiosk, prikolice i montažni objekti do 12 m2

15.000,00 kn / paušal

U01

lokacija na kojoj se nalazi postojeća betonirana terasa

31.12.2016

6.

pripadajuća terasa objekta

600,00 kn / m2

U01

lokacija na kojoj se nalazi postojeća betonirana terasa

31.12.2016

 

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru djeluje pri Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie. Koncesijsko odobrenje izdavat će se isključivo na rok do 31.12.2016, odnosno za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru tijekom 2016. godine.

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja podnosi se na obrascu koji se nalazi u prilogu. Zahtjev se podnosi Vijeću putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti – adresa: GRAD BUJE-BUIE, Istarska 2, 52460 Buje.

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

-ukoliko postoje nepodmirene dospjele obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Buje-Buie

-na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Buja-Buie.

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti iz koncesijskih odobrenja do sazivanja sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti podnositelju koji je prije podnio potpuni zahtjev. Uz zahtjev se obavezno dostavlja potvrda nadležnog upravnog odjela Grada Buja-Buie o nepostojanju nepodmirenih obaveza.

 

 

 

Vezani dokumenti

Istaknuto