Natječaji - Prodaja nekretnina

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta - k.č.br. 1758 u k.o. Krasica

Objava: 20.10.2017.

O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 1758 u k.o. Krasica, voćnjak „Gobci“,
površine 330 m2 (0, 0330 ha), upisana u ZK uložak br. 933,
tržišna cijena iznosi 6.091,80 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. (...)

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto