Zaključak o dodjeli stipendije studentima

Objava: 29.11.2019.

1. Prihvaća se rang lista studenata koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove izdavanje Rješenja i pripremu Ugovora.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vezani dokumenti

Istaknuto