ZAKLJUČAK o dodjeli stipendije učenicima

Objava: 16.10.2018.

Razmatrajući Zapisnik i prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. te na temelju članka 16. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 7/14), Zaključka o broju, vrstama i visini stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. («Službene novine» Grada Buja broj 11/18) i članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), Gradonačelnik Grada Buja, donosi

ZAKLJUČAK o dodjeli stipendije učenicima

1. Prihvaća se rang lista učenika koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za školsku godinu 2018./2019.
2. Prihvaća se prijava Ane Lešić i rang lista se dopunjuje točkom 4. o dodjeli stipendije za školsku godinu 2018./2019.
3. Nalaže se Upravnom odjelu za opće poslove izdavanje Rješenja i pripremu Ugovora.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto