Zaključak o dodjeli stipendije učenicima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Objava: 10.10.2019.

Razmatrajući Zapisnik i prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. te na temelju članka 16. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 7/14), Zaključka o broju, vrstama i visini stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. («Službene novine» Grada Buja broj 10/19) i članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), Gradonačelnik Grada Buja, donosi

ZAKLJUČAK o dodjeli stipendije učenicima

1. Prihvaća se rang lista učenika koju je Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo i temeljem koje je predložilo dodjelu stipendija za školsku godinu 2019./2020.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za opče poslove izdavanje Rješenja i pripremu Ugovora.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto