Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - 2014. godina

Objava: 22.7.2014.
Grad Buje-Buie, s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava, objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstava u 2014. godini. Popis korisnika ujedno sadrži ukupni planirani iznos donacije za 2014. kao i ostvarenje na dan 30.06.2014. Popis će se ažurirati tromjesečno.

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - 2013. godina

Objava: 17.6.2013.
Grad Buje-Buie, s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava, objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstava u 2013. godini. Popis korisnika ujedno sadrži ukupni planirani iznos donacije za 2013. kao i ostvarenje na dan 30.06.2013. Popis će se ažurirati tromjesečno.

PRIVREMENO KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Objava: 18.4.2013.
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) omogućio je da se za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju. Te ugovore sklapa Agencija za poljoprivredno zemljište s fizičkim ili pravnim osobama koje su u mirnom posjedu tog zemljišta i platile su naknadu za korištenje istog. Fizičke i pravne osobe koje žele privremeno koristiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države moraju podnijeti zahtjev...

Istaknuto