Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - 2014. godina

Objava: 22.7.2014.
Grad Buje-Buie, s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava, objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstava u 2014. godini. Popis korisnika ujedno sadrži ukupni planirani iznos donacije za 2014. kao i ostvarenje na dan 30.06.2014. Popis će se ažurirati tromjesečno.

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - 2013. godina

Objava: 17.6.2013.
Grad Buje-Buie, s ciljem transparentne i efikasne politike dodjele donacija i sponzorstava, objavljuje popis korisnika donacija i sponzorstava u 2013. godini. Popis korisnika ujedno sadrži ukupni planirani iznos donacije za 2013. kao i ostvarenje na dan 30.06.2013. Popis će se ažurirati tromjesečno.

Istaknuto