• Objave

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Bibali (k.o. Buje)

Objava: 11.12.2019.
Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Bibali preko k.č.br. 3896/4, 1528/1, 1350, 1411/1, 1411/3, 3896/7, 3896/6, 3896/5, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/4, 1412/5,1413,1415,1416,1417,1407/1,1407/2,1421, 1424, 1425, 1426, 1423/1, 1423/2 ,3904, 1399/10 sve k.o. Buje.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Krug (k.o. Momjan)

Objava: 11.12.2019.
Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Krug preko k.č.br. 1138/3, 1868/7, 1868/13, 1868/8, 1620/9, 1620/10, 1620/11, 1620/12, 1620/13, 2031/2, 2032/3, 1619/5, 240 zgr., 2032/6, 2032/2, 2032/1, 2036 sve k.o. Momjan

SAVJETOVANJE

Objava: 25.11.2019.
Savjetovanje - Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buja-Buie

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BUJA

Objava: 11.11.2019.
Ažurirano 11.11.2019. - Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora na području Grada Buja-Buie, održanih 10.11.2019. godine.
Gradsko vijeće Grada Buja-Buie donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja dana 03.10. 2019. godine koja stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama" Grada Buja broj 14/19 od 04.10.2019. godine. Izbori će se održati u nedjelju 10. studenog 2019.

Istaknuto