• Objave

Izjava vijećnice Tanje Lukin

Objava: 16.7.2019.
Izjava vijećnice Tanje Lukin, koja je izabrana sa liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Buja-Buie da od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine nije primila donacije za potporu političkog djelovanja.

Javni poziv - pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Vrh Kaštel

Objava: 14.5.2019.
Grad Buje-Buie,Istraska 2, 52460 Buje započinje s postupkom snimanja i upisa nerazvrstanih cesta naziva ''Vrh Kaštel'' u katastarskoj općini Kaštel. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka upisa nerazvrstane ceste u katastarski sustav. (...)

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Objava: 29.4.2019.
Ažurirano 30.05.2019. - Izvješće o provedenom savjetovanju
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Istaknuto