• Objave

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok

Objava: 6.3.2019.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K) (dalje: Odluka), radi detaljne razrade prostorno – programskog rješenja uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja opće poslovne namjene Plovanija - Istok (K), definiranog Prostornim planom Grada Buja (Službene novine grada Buja broj 02/05, 10/11, 01/12, 5/15, 21/18).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Objava: 25.2.2019.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Istaknuto