• Objave

Natječaj za prodaju nekretnina - 02.04.2019.

Objava: 2.4.2019.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima...

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok

Objava: 6.3.2019.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K) (dalje: Odluka), radi detaljne razrade prostorno – programskog rješenja uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja opće poslovne namjene Plovanija - Istok (K), definiranog Prostornim planom Grada Buja (Službene novine grada Buja broj 02/05, 10/11, 01/12, 5/15, 21/18).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Objava: 25.2.2019.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Istaknuto