• Objave

JAVNI POZIV PALDIGIJA

Objava: 4.9.2018.
JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste naselje Paldigija (k.o. Kaštel) Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Paldigija preko k.č.br. 715/1 i 715/6 u k.o. Kaštel.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja - 20.08.2018.

Objava: 20.8.2018.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1629/2 u k.o. Kaštel, pašnjak, površine 1394 m² (0,1394 ha), tržišna cijena iznosi 25.719,30 kn, k.č.br. 2439 u k.o. Kaštel, oranica, površine 631 m² (0,0631 ha), tržišna cijena iznosi 9.622,75 kn.

Izrada Strategije razvoja turizma

Objava: 7.8.2018.
AŽURIRANO 03.09.2018: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Poziv na dostavu ponude izrade Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Rok izrade strategije: pet mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

OBAVIJEST - 28.06.2018.

Objava: 28.6.2018.
Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Jurcanija na k.č. 181/5 u k.o. Kršete. Dana 27. lipnja (srijeda) 2018. godine u 14:30 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta na k.č. 181/5 u k.o. Kršete. Dana 04. srpnja (srijeda) 2018. godine u vremenu od 14:30 do 15:00 sati u prostorijama Grada Buje, na adresi Buje, Istarska 2, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat odnosno Snimku izvedenog stanja br. 205/18 na k.č.br. 181/5 u k.o. Kršete u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste Jurcanija.

Istaknuto