• Objave

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 12.09.2018.

Objava: 13.9.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokacijama K.O. Brdo, Krasica, Kućibreg i Momjan. Natječaj traje od 12.09.2018. do 26.09.2018.

JAVNI POZIV PALDIGIJA

Objava: 4.9.2018.
JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste naselje Paldigija (k.o. Kaštel) Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Paldigija preko k.č.br. 715/1 i 715/6 u k.o. Kaštel.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja - 20.08.2018.

Objava: 20.8.2018.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 1629/2 u k.o. Kaštel, pašnjak, površine 1394 m² (0,1394 ha), tržišna cijena iznosi 25.719,30 kn, k.č.br. 2439 u k.o. Kaštel, oranica, površine 631 m² (0,0631 ha), tržišna cijena iznosi 9.622,75 kn.

Izrada Strategije razvoja turizma

Objava: 7.8.2018.
AŽURIRANO 03.09.2018: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Poziv na dostavu ponude izrade Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Rok izrade strategije: pet mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Istaknuto