Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.

Objava: 25.7.2014.
Gradonačelnik Grada Buja raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2014./2015. U školskoj/akademskoj godini 2013/2014 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/14). Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine. Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

OBAVIJEST - NATJEČAJ - NERAZVRSTANE CESTE

Objava: 19.11.2013.
Obavještavaju se gospodarski subjekti da je Grad Buje-Buie raspisao natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Buja sa ciljem zaključivanja ugovora za razdoblje od 4 godine. Natječajna dokumentacija je dostupna na web stranicama Grada Buja (www.buje.hr) i u pisarnici Grada Buja, Istarska 2, 52460 Buje.

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2013/2014

Objava: 9.7.2013.
U školskoj/akademskoj godini 2013/2014 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije..

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja

Objava: 21.9.2012.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članaka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Buja “ br. 02/12) i Odluke gradonačelnika Grada Buja KLASA: 340-01/12-01/12, URBROJ: 2105/01-1-12-2 od 17. rujna, 2012. godine, objavljuje se NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti zimskog održavanja ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Buja. Tekst natječaja u prilogu!

Istaknuto