Natječaj za obavljanje redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete i dekorativne rasvjete na području Grada Buja-Buie

Objava: 21.4.2016.
Obavještavaju se gospodarski subjekti da je Grad Buje-Buie raspisao natječaj za obavljanje redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete i dekorativne rasvjete na području Grada Buja-Buie sa ciljem zaključivanja ugovora za razdoblje od 4 godine. Natječajna dokumentacija je od 21.04.2016. dostupna na web stranicama Grada Buja-Buie (www.buje.hr) pod „Ostali natječaji“ i U.O. za komunalne djelatnosti Grada Buja, Istarska 2, 52460 Buje. Krajnji rok za dostavu ponuda je do 09. svibnja 2016. do 09,00 sati, bez obzira na način dostave.

ODLUKA o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Dani grožđa 2015.“

Objava: 2.9.2015.
Organizacijski odbor Dana grožđa, dana 27. kolovoza 2015., donosi ODLUKU o visini naknada i uvjetima ponude za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Dani grožđa 2015.“ I Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i uvjeti natječaja za zakup javnih površina tijekom obilježavanja manifestacije Dani grožđa 2015. (...)

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.

Objava: 25.7.2014.
Gradonačelnik Grada Buja raspisuje N A T J E Č A J za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2014./2015. U školskoj/akademskoj godini 2013/2014 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/14). Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine. Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

OBAVIJEST - NATJEČAJ - NERAZVRSTANE CESTE

Objava: 19.11.2013.
Obavještavaju se gospodarski subjekti da je Grad Buje-Buie raspisao natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Buja sa ciljem zaključivanja ugovora za razdoblje od 4 godine. Natječajna dokumentacija je dostupna na web stranicama Grada Buja (www.buje.hr) i u pisarnici Grada Buja, Istarska 2, 52460 Buje.

Istaknuto