Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013

Objava: 3.9.2012.
Temeljem članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09), točke 2. i 3. Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2012/2013 («Službene novine» Grada Buja broj 5/12), Gradonačelnik Grada Buja raspisuje N A T J E Č A J - za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2012/2013...

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buje-Buie

Objava: 3.11.2011.
Gradonačelnik Grada Buja donio je 03. studenog 2011. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja. Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Grada Buja“ broj 11/11. od 03.11.2011. godine. Izbori će se provesti 04. prosinca 2011. istovremeno u svih 7 mjesnih odbora, među kojima je i novi mjesni odbor Buje. Ovisno o veličini mjesnog odbora, građani će birati 7 ili 5 članova vijeća, s time što 7 članova imaju samo Vijeća MO Buje i Kaštel. Odluke i obrasci nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST - Poziv za potencijalne suradnike na programu "Sunčana strana ulice"

Objava: 19.9.2011.
Volontere i diplomirane stručnjake -VSS društvenog usmjerenja (dipl. socijalne radnike, socijalne pedagoge, psihologe i sl.), posebice nezaposlene ili zaposlene na pola radnog vremena, kao i studente/studentice završne godine društvenih studija zainteresirane za rad u provođenju tretmanskih i preventivnih aktivnosti za populaciju mladih s problemima u ponašanju u sljedećim mjestima: Županja, Čakovec, Buje, Gospić, Bjelovar. Poziv za potencijalne suradnike, prijavnica, opis radnog mjesta te poziv na seminar i prijavnica za seminar se nalaze u prilogu.

Vijeće Mladih Istarske županije raspisuje javni poziv za radno mjesto glavnog/e tajnika/ce vijeća Mladih Istarske županije u Puli

Objava: 15.9.2011.
Vijeće mladih Istarske županije raspisuje JAVNI POZIV svima zainteresiranima za radno mjesto GLAVNOG/E TAJNIKA/CE Vijeća mladih Istarske županije u Puli. Svi/e zainteresirani/e mogu poslati svoju prijavu do 15. listopada 2011. godine isključivo na vmiz.cgri@gmail.com s naznakom PRIJAVA NA MJESTO GLAVNOG/E TAJNIKA/CE. Detaljnije informacije o opisu posla, očekivanjima od kandidata/kinje i ponudi poslodavca možete pročitati u Javnom pozivu koji se nalazi u prilogu.

Natječaj za dodjelu stipendija

Objava: 5.7.2011.
Obavještavamo učenike i studente s područja Grada Buja da je od 05. srpnja 2011. na oglasnoj ploči u gradskoj upravi i na službenim stranicama Grada Buja objavljen Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2011/2012. Tekst Natječaja u PDF-u

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Buja

Objava: 24.5.2011.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članaka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Buja “ br. 07/06) i Odluke gradonačelnika Grada Buja, KLASA: 340-01/11-01/04, URBROJ: 2105/01-01-11-1 od 16. svibnja 2011. godine, objavljuje se NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Buja. Tekst Natječaja u PDF prilogu.

Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Grada Buja u 2011. godini

Objava: 31.7.2010.
Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08), gradonačelnik Grada Buja, objavljuje Poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Grada Buja u 2011. godini. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve registrirane udruge, odgojno obrazovne ustanove i pravne osobe koje djeluju na području Grada Buja te fizičke osobe koje žive i rade na području Grada Buja, te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju izvan područja Grada Buja da dostave svoje zahtjeve za financiranje iz Proračuna Grada Buja u 2011. godini.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2010/2011

Objava: 31.7.2010.
Temeljem članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09) i članka 2. i 3. Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2010/2011 («Službene novine» Grada Buja broj 9/10), Gradonačelnik Grada Buja raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2010/2011.

Istaknuto