Projekti

Grad Buje - PROJEKTI 2017. / 2018.

Objava: 31.5.2017.

Za naredni period planira se, u pripremi je ili je spremna projektna dokumentacija za realizaciju slijedećih projekata:

 • rekonstrukciju ulice 1. svibnja,
 • rekonstrukciju Doma DVD-a,
 • izgradnju spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
 • izgradnju Poduzetničke zone u Mazuriji,
 • rekonstrukciju dječjeg vrtića,
 • izgradnju kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj.
 • U tijeku su radovi obnove pročelja Upravne zgrade, sanacije kaštela Rota, uređenja pješačke staze od Kaštela do vodopada Zingarela, javni pozivi za izvođače radova za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te javne rasvjete.
 • Završetak radova uređenja pročelja Upravne zgrade
 • Uređenje pješačko-turističke staze do vodopada Zingarela
 • Prometno rješenje na Trgu slobode i Starogradskoj jezgri u Bujama
 • Proširenje javne rasvjete u Kaldaniji (Gornja), Kršetama, Jukima i Bujama (Azur, Monte Baster i San Sebastijan)
 • Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta u Malotiji, Kaldaniji (Gornja i Kažete)i Lozarima
 • Rekonstrukcija Ulice 1. Svibnja i izgradnja kolektora otpadnih voda uz ul. Flavia
 • II faza sanacije Kaštela Rota u Momjanu
 • Izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu
 • Izmjene i dopune PPUG Buja
 • Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vrtića u Bujama
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje infrastrukture poslovne zone u Mazuriji
 • Izrada Glavnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava sa pročistačem otpadnih voda naselja Kaštel, Kaldanija i Plovanija

Istaknuto