Pučko otvoreno učilište Buje - PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Objava: 28.2.2014.
Planom nabave za 2014.godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana na temelju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Buje za 2014. godinu, koji čini sastavni dio Proračuna Grada Buja, a koja će se u 2014. godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi. (...)

Pučko otvoreno učilište Buje

Objava: 6.3.2013.
Pučko otvoreno učilište je sljedbenik Narodnog sveučilišta Buje, jednog od najstarijih u Hrvatskoj, osnovanog 1951. g kao centralne ustanove za kulturu i obrazovanje odraslih u Kotaru Buje.

Istaknuto