• Sjednice Gradskog vijeća

Poziv sa dnevnim redom 7. sjednice Gradskog vijeća

Objava: 24.3.2014.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja, koja će se održati u petak, 28.03.2014., u 19,00 sati u prostorijama POU Buje. Dnevni red: 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Buja za 2013. godinu; 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie za 2013. godinu; 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana FREGOLA Buie za 2013. godinu; 4. Pitanja, prijedlozi i informacije; 5. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja; 6. Imenovanje ravnatelja Talijanskog dječjeg vrtića MRVICA Buje – Scuola d' infanzia italiana FREGOLA Buie; 7. Imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Buje – Università popolare aperta di Buie; 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine; 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2013. godinu; 10. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja za 2014. godinu sa odgovarajućim programima...

39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objava: 15.4.2013.
Dana 12.04.2013. održana je, posljednja u ovom sazivu, 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Gradskog vijeća. „Glavne“ točke sjednice bila su izvješća o radu našeg komunalnog poduzeća, dječjih vrtića, Pučkog otvorenog učilišta ali i godišnji obračun Proračuna Grada Buja za 2012. godinu.

38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objava: 4.4.2013.
Dana 28.02.2013. održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika. 38. sjednicu obilježili su poslovi usklađenja akata sa zakonskim propisima i ispunjenje zakonskih obaveza iz područja zaštite i spašavanja. Vijećnici su tako primili na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2012. godini, Polugodišnji izvještaj Gradsonačelnika Grada Buja za razdoblje srpanj-prosinac 2012., raspravili i usvojili Odluke o prihvaćanju Planova, Izvješća i smjernica iz područja zaštite i spašavanja, usvojili Izmjene i dopune Statuta Grada Buja i dali suglasnost na Statut POU Buje. Vijećnici su također uputili Javni poziv za predlaganje kandidata za Gradski savjet maldih s obzirom da je starom sazivu istekao 2-godišnji mandat.

Istaknuto