Mauricio Sinković - osoba zadužena za postupanja po nepravilnostima

Objava: 5.3.2013.
Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) i članka 6. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ br. 70/12), Gradonačelnik Grada Buja-Buie, Edi Andreašić, donosi ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti. Ovom Odlukom imenuje se Mauricio Sinković osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Buje-Buie. Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti: Telefon: 052 772-122, Fax: 052 772-158, E-mail: m.sinkovic@buje.hr

Istaknuto