Triban

Objava: 28.2.2013.
Na cesti prema Grožnjanu nalazi se Triban sa tipičnim kućama od sivog kamena, balkonima i vanjskim stepenicama te ostalim detaljima domaće arhitekture. Triban i obližnje selo Bibali potječu iz XV. st. nakon slavenskih doseljavanja sa Balkana na koji su ih natjerali Turci. Međutim, područje je bilo naseljeno već u pretpovijesti, kako svjedoče ostaci zidina obližnje gradine Krog. Crkva sv. Jurja unutar grobljanskog zida posvetio je 1758. godine biskup Marino Bozzattini, a sagrađena je na temeljima starijeg hrama iz 1656. Zdesna lijep zvonik iz 1872. sagrađen na visokom podnožju od bijelog kamena, a završava četverokutnim zabatom. Unutrašnjost svetišta bogato je ukrašena štukaturama i freskama.

Istaknuto