Pučko otvoreno učilište Buje potpisalo Ugovor o financiranju malog projekta sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Objava: 13.6.2016.
U petak, 10. lipnja 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Buje, v.d. ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Buje Maja Livada potpisala je Ugovor o financiranju malog projekta s upraviteljicom Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Helgom Može Glavan. Potpisivanju su nazočili i prestavnici Grada, gradonačelnik Edi Andreašić i voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i gospodarstvo Nada Franković. Naime, temeljem Sporazuma o partnerstvu potpisanog sa Zakladom...

Obavijest o Ugovorima o služnosti u šumi ili šumskom zemljištu

Objava: 5.3.2015.
Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 94/14.) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Istaknuto