Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Objava: 5.3.2013.
Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na komunalne djelatnosti i to: uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina, te ishođenje svih potrebnih dozvola, održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno prometnih površina.

Istaknuto