• Grad Buje – Citta' di Buie
  • Grad Buje 3
  • Grad Buje 2
  • Grad Buje 4

Notizie In primo piano, Eventi ...

Il vostro sindaco

PRORAČUN BUJA ZA U IDUĆU GODINI PLANIRAN JE U IZNOSU OD 32,3 MILIJUNA KUNA

Objava: 18.12.2017.

U idućoj godini bujski proračun trebao bi iznositi nešto više od 32,3 milijuna kuna. U naredne dvije godine računa se da će proračun biti i znatno veći, jer se očekuju sredstva koja bi se mogla dobiti za realizaciju nekoliko važnih projekata koji će biti kandidirani na natječajima za pomoć iz europskih i drugih fondova.

Attualità

Obavijest o pokretanju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Pubblicato: 23.2.2018.
Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Buje – Buie i Općinu Brtonigla – Verteneglio.
PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća dvije jedinica lokalne samouprave i to Grad Buje i Općinu Brtonigla.

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca

Pubblicato: 19.2.2018.
Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buje-Buie uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Pubblicato: 15.2.2018.
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola u šk.god. 2017./2018. koji su upisani u programe redovnog obrazovanja u školama sa sjedištem izvan područja Grada Buja.
Grad Buje će sufinancirati iznad standarda mjesečne troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje veljača-lipanj 2018. godine koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom. (...)

Program ruralnog razvoja 2014.- 2020.

Pubblicato: 12.2.2018.
Obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'.

PROGETTI 2017

PROGETTI 2017

Nel 2017 si pianifica la realizzazione dei seguenti progetti:

- rekonstrukcija ulice 1. svibnja,
- rekonstrukcija Doma DVD-a,
- izgradnja spremišta-servisa za bicikle u Tribanu,
- izgradnja Poduzetničke zone u Mazuriji,
- rekonstrukcija dječjeg vrtića,
- izgradnja kanalizacijskih sustava naselja Kaštel, Plovanija i Kaldanija te naselja Momjan, Marušići, Gamboci i Triban putem IVS-a, a također i naselja Krasica putem poduzeća 6. maj. (...)

INVESTIMENTI

PROGETTI COFINANZIATI IN FASE DI ATTUAZIONE E INVESTIMENTI IN FASE DI PREPARAZIONE PER LA CANDIDATURA AI FONDI NAZIONALI E DELL'UE

PROGETTI COFINANZIATI IN FASE DI ATTUAZIONE:

1. Risanamento del Castello Rota a Momiano – Seconda fase
Il risanamento del Castello Rota corrisponde a un investimento di circa 2.600.000,00 kune che ha avuto inizio nel 2016, anno in cui abbiamo terminato la Prima fase di risanamento in collaborazione con l'Ufficio della Sopraintendenza ai benu culturali di Pola. I lavori eseguiti nel 2016 sono stati i seguenti: l'apertura di una strada d'accesso al castello di 5 m di larghezza, il risanamento geomeccanico del pendio roccioso sottostante il castello, iniettando ingenti quantita' di calcestruzzo nelle crepe della roccia, ed il consolidamento delle rovine.

PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI GIÀ TERMINATI

PROGETTI REALIZZATI GRAZIE AI COFINANZIAMENTI EUROPEI E NAZIONALI

- Otvoren Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama
- Popločen Trg Sv. Servula
- Izgrađeno raskrižje Valanari
- Otvorena Galerija Orsola i Etnografski muzej
- Parenzana: Parenzana I, Parenzana II i Parenzana Magic-Friendly Bike Centar
- Rekonstrukcija kule i objekta do Kule Sv. Martina u Bujama
- Izgrađen kanalizacijski sustav za naselja Monte Baster i Kruj
- Izgrađen kanalizacijski sustav naselja Kršete s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – IPARD (MJERA 301)
- Sufinancirano korištenje OiE i povećanje EnU u obiteljskim kućama
- Izvršena Prva faza obnove Kaštela Rota u Momjanu
- EU PROJEKTI ZA CIVILNO DRUŠTVO, ZA MLADE I STARIJE GRAĐANE OD 2010. NADALJE

Contenuti importanti

Buie oggi

Il territorio della Citta' di Buie si estende nella parte nord occidentale dell'Istria. Su una superficie di 103,40 kmq vivono circa 6.000 abitani.

Il territorio della Citta' di Buie si estende nella parte nord occidentale dell'Istria, tra i fiumi Quieto e Dragonja, a settentrione sulle verdi colline dell'Alto buiese ed affacciandosi al mare lungo un breve tratto della costiera di Canegra. Su una superficie di 103,40 kmq vivono circa 6.000 abitani. Una vasta zona dell'area settentrionale e' definita dai geologi il Carso di Buie o l'anticlinale spianata di Buie. Infatti l'area calcarea predomina a settentrione accentuandosi e prolungandosi particolarmente in direzione nord-est. Qui sono frequenti le depressioni o doline, ricoperte di terreno rosso in parte misto a sedimenti argillosti. Il degradamento del terreno si accentua man mano che si procede verso la valle del Quieto e la piana che scende al mare. Il paesaggio e' reso piu' attraente dalle gradinate delle terrazze che l'uomo ha plasmato diligentemente a ridosso delle colline mettendovi a coltura la vite e l'ulivo.

Cose da vedere a Buie

Il Centro storico di Buie si trova in cima ad una collina, tanto da dominare il territorio circostante e controllare le vie di transito.

Il Centro storico di Buie si trova in cima ad una collina, tanto da dominare il territorio circostante e controllare le vie di transito verso il continente a settentrione e verso il mare a occidente. Adagiata su di una collina a 222 sul mare, la cittadina di Buie si lascia ammirare per la sua caratteristica corona che si profila ancora intatta nella sua armonia intercalata dai due slanciati campanili e dal rincorrersi dei tetti che scalano dolcemente verso la vallata circostante. E' stata abitata in continuita' a iniziare dalla gradina nelperiodo preistorico, piu' tardi rifugio tardoantico, attraverso il medioevo e l'amministrazione del Patriarcato di Aquileia. Si nomina per la prima volta nel 981 nel documento del patriarca di Aquileia Otone II come Castrum Bugle.

Istaknuto