Sjednice Gradskog vijeća

13. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 30.4.2010.

Dana 29.04.2010. održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa vrlo opsežnim dnevnim redom. Ovaj su put vijećnici odradili Program rada Gradskog vijeća Grada Buja za 2010. godinu, Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2009. godini, informaciju o realizaciji Plana proračuna za prva 3 mjeseca 2010. godine i informacija o potraživanjima Grada Buja, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2009. godinu, Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine-V.Nazor“, Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja, Odluku o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja, Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova Odluku o autotaksi prijevozu u Gradu Buje, Zaključke o usvajanju izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Buja u 2009. i  donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada za razdoblje 2010 – 2012. godine, Financijsko izvješće i izvješće o radu i izvršenju programa POU Buje, Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Buje za pedagošku godinu 2008./2009. i Godišnje izvješće Talijanskog dječjeg vrtića „Mrvica“ Buje za pedagošku 2008./2009.

Istaknuto