Sjednice Gradskog vijeća

18. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 26.11.2010.

Dana 18.11.2010. održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja sa opsežnim dnevnim redom. Pod prvom točkom dnevnog reda predstavnici Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu predstavili su studiju mapiranja i programiranja revitalizacije starogradske jezgre Grada Buja čiji naručitelj je Grad Buje.

Predstavljanje studije pratili su, uz vijećnike i gradsku upravu Grada Buja, brojni građani i poduzetnici. Nakon studije uslijedio je "standardni" dnevni red gdje posebno izdvajamo rebalans Plana Proračuna za 2010. na način da je isti smanjen za 2.085.489,29 kuna u odnosu na početni plan. Od ostalih odluka izdvajamo Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja po dobivenim suglasnostima nadležnog Ministarstva, Odluku o izboru najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Buja, raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja, Odluku o izradi UPU građevinskog područja gospodarske opće poslovne namjene Mazurija, usklađivanje Odluke o komunalnoj naknadi i Pravilnik o cijenama zakupa poslovnih prostora, garaža, garažnih mjesta i javnih površina ispred poslovnih prostora.

Uz to Gradsko vijeće je izabralo i članove Gradskog savjeta mladih i to u sastavu: Kovačević Hrvoje, Udovičić Bernard, Opačak Igor, Gjini Sara, Barnaba Erika, Beganović Amanda i Lešić Angelo. Sve donesene Odluke su objavljene u Službenim novinama 13/2010. objavljene na ovoj stranici.

Istaknuto