Sjednice Gradskog vijeća

22. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 18.3.2011.

Dana 18.03.2011. održana je 22. sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su vijećnici raspravljali o izvješću Gradonačelnika Grada Buja za drugo polugodište 2010., izvješćima POU Buje i dječjih vrtića kojima je Grad Buje osnivač, izvješću o stanju sigurnosti na području Grada Buja u 2010. i programima rada Gradskog vijeća i Savjeta mladih.

Isto tako na sjednici su doneseni slijedeći akti: zaključak o davanju Suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Umag, Odluka o pristupanju Udruzi „Žene Europe - Donne d'Europa – Ženske Evrope – Women of Europe“, Odluka o pristupanju Sporazumu Gradonačelnika, Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekta i uređaja komunalne  Infrastrukture, Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godine, Odluka o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Istaknuto