Sjednice Gradskog vijeća

23. Sjednica Gradskog vijeća

Objava: 28.4.2011.

Dana 28.04.2011. održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj se, uz uobičajne točke pitanja, prijedloga i inforamcija i verifikacije zapisnika, raspravljalo o financijama i gradskom proračunu.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2010. godinu, a nakon toga nadležna ih je pročelnica upoznala sa dinamikom punjenja Proračuna za prvo tromjesečje 2011. Isto tako jednoglasno je donesena Statutarna odluka kojom se izbori za Vijeća Mjesnih odbora odgađaju do raspisivanja parlamentarnih izbora.

Mjesnim odborima mandat istječe u travnju i svibnju ali zauzeto je stajalište da je praktičnije i ekonomičnije za građane da se izbori održe zajedno sa parlamentarnim izborima. Gradsko vijeće je jednoglasno odlučilo i da promijeni naziv Odbora za obrazovanje, kulturu i šport u Odbor za društvene djelatnosti s obzirom da u prijašnjem nazivu nije bio obuhvaćen jako važan segment zdravstva i socijalne skrbi.

Vijećnici su još donošenjem nove Odluke o javnim priznnjima "postrožili" uvjete i kriterije za dodjelu nagrada i priznaja, donijeli Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja i potvrdili imenovanje ravnateljice DV Buje po provedenom natječaju.

Istaknuto