Sjednice Gradskog vijeća

26. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 15.9.2011.

Tjedan dana nakon Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su zaslužnim subjektima dodjeljena javna priznanja Grada Buja, vijećnici Grada Buja ponovno su se okupili na posao. Dočekao ih je opsežni dnevni red od 15 točaka. "Opsežni" u smislu važnih Odluka o kojima se raspravljalo i odlučivalo. Gradsko vijeće je tako 15. rujna 2011. prihvatio Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2010. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2011. godinu i Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja i Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Nakon uvodnih točaka uslijedio je set odluka iz područja prostornog uređenja pa su tako usvojene Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUGB - polj. zemljište, Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUGB - kamenolom, Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage PUP-a sanacije i rekonstrukcije povijesne jezgre Grada Buja i Odluka o stavljanju izvan snage PUP „Školsko brdo“.

Iz područja komunalnih djelatnosti donesene su Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom korištenju kom. usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz  kom. otpada, Odluka o izuzimanju iz javnog dobra i Odluka o kupnji nekretnine. Veliki interes bio je i za prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja koji je usvojen većinom glasova. Tom je Odlukom predloženo 50 najpovoljnijih ponuditelja po ukupno postignutoj cijeni od 1.921.638,76 kuna.

Za kraj su još naši vijećnici, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, imenovali članove Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Buje za naredne 4 godine.

Istaknuto