Sjednice Gradskog vijeća

27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 3.11.2011.

Dana 03.11.2011. održana je 27. redovna sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

 

  • Statutarna odluka o osnivanju mjesnih odbora za naselje Buje
  • Odluka o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim  osobama
  • Odluka o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina
  • Odluka o poništenju dijela Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja od 15.09.2011.
  • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
  • Odluka o visini spomeničke rente
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
  • Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage PUP stambeno – industrijske zone „Stanica“ (stambeni dio)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buja od 28.07.2010., klasa:945-01/10-01/01; urbroj 2105/01-02-10-16

Istaknuto