Sjednice Gradskog vijeća

28. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 29.11.2011.

Dana 29.11.2011. održana je 28. redovna sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

  • Odluka o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o prodaji nekretnina
  • Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Buja
  • Odluka o donošenju UPU-a dijela naselja Buje „Sv. Sebastijan“
  • Odluka o donošenju DPU-a turističkog-golf naselja Glavica u sklopu golf igrališta Markocija
  • Izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Buja za 2011 . godinu sa odgovarajućim programima

Uz navedene Odluke gradsko vijeće je odradilo prvo čitanje Plana Proračuna Grada Buja za 2012. sa odgovarajućim programima.Dana 29.11.2011. održana je 28. sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su usvojene slijedeće odluke.

Istaknuto