Sjednice Gradskog vijeća

29. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 20.12.2011.

Dana 20.12.2011. održana je 29. redovna sjednica gradskog vijeća Grada Buja na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

 

  • Program rada gradskog vijeća Grada Buja za 2012. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o stavljanju izvan snage PUP-a stambeno industrijske zone „Stanica“ – stambeni dio
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
  • Odluka o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih voda Grada Buja
  • odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Buja
  • Plan Proračuna Grada Buja za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu sa odgovarajućim Programima

Istaknuto