Sjednice Gradskog vijeća

32. Sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 24.5.2012.

Dana 24.05.2012. održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja na kojoj je sudjelovalo 11 vijećnika. Sjednicu su pratili predstavnici medija, predstavnici Mjesnog odbora Buje i građani. Dnevni red se sastojao od 15 točaka. Posebna točka bila je i problematika natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i pozitivnih pomaka po tom pitanju.

Nakon što su "odrađena" vijećnička pitanja upućena gradskoj upravi razmotrena je cijela kronologija događaja vezanih uz Natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta i aktivnosti poduzetih po tom pitanju, raspisan je Natječaj za prodaju 36 nekretnina u vlasništvu RH, izmjenjena je Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja u dijelu koji se odnosi na redoslijed prvenstva ( čl. 21. Odluke), podnesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2011., dana informacija o izvršenju Proračuna Grada Buja za I. tromjesečje 2012., donesena je Odluka o donošenju UPU-a Mazurija, donesena Odluka o nerazvrsranim cestama, Odluka o visini spomeničke rente.

Osim navedenog važno je spomenuti kako je i donesena Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika kojom je došlo do smanjenja plaća za 5% i da je Grad Buje-Buie pristupio udruzi "Modelna šuma-Sliv rijeke Mirne".

Istaknuto