Sjednice Gradskog vijeća

35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objava: 4.4.2013.

Dana 11.10.2012. održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja. Sjednici je prisustvovalo 11 vijećnika.

Najvažnija tema 35. sjednice svakako je bio Rebalans Proračuna Grada Buja za 2012. godinu kojim se planira smanjenje od cca. 6 milijuna kuna u odnosu na početni plan i koji u konačnici nije usvojen zbog nedovoljnog broja glasova.

Od ostalih važnijih odluka potrebno je spomenuti da su vijećnici raspravili i usvojili Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja "Rudine-V.Nazor" i Odluku o socijalnoj skrbi.
Od imenovanja Gradsko je vijeće odradilo imenovanje novih članova u Upravnom vijeću POU Buje, Odboru za društvene djelatnosti i Stožeru zaštite i spašavanja Grada Buja.

Documenti

Istaknuto