Addetto alle informazioni

Addetto alle informazioni

Objava: 5.3.2013.
Službena osoba za ostvarivanje prava na pristup informacijama: Mauricio Sinković

e-mail: m.sinkovic@buje.hr
Tel. 772 122

 

Documenti

Istaknuto