Ostali natječaji

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buje-Buie

Objava: 3.11.2011.

Gradonačelnik Grada Buja donio je 03. studenog 2011. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buja. Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Grada Buja“ broj 11/11. od 03.11.2011. godine. Izbori će se provesti 04. prosinca 2011. istovremeno u svih 7 mjesnih odbora, među kojima je i novi mjesni odbor Buje.

Ovisno o veličini mjesnog odbora, građani će birati 7 ili 5 članova vijeća, s time što 7 članova imaju samo Vijeća MO Buje i Kaštel.

Odluke i obrasci nalaze se u prilogu.

Za sve informacije i potrebe podizanja obrazaca dežurati će Povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora na adresi: Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 sati, 12. i 13.studenog (subota i nedjelja) od 08,00 do 13,00 sati i 15. studenog 2011., kao posljednjeg dana za podnošenje prijedloga listi, od 08,00 do 24,00 sati.

Documenti

Istaknuto