Natječaji - javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – obveza iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Objava: 4.10.2012.

Na temelju čl. 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) gradonačelnik Grada Buja, zamjenik gradonačelnika Grada Buja i zamjenica gradonačelnika Grada Buja iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela i dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Buje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavak 8. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

Izjave u PDF prilogu

Documenti

Istaknuto