Natječaji - Prodaja nekretnina

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja

Objava: 6.4.2010.

Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja za k.o. Brdo, Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Merišće, Momjan i Triban Klasa: 945-01/10-01/02, Urbroj: 2105/01-02-10-11 od dana 25.03.2010., Gradsko vijeće Grada Buja objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja za k.o. Brdo, Buje, Kaštel, Krasica, Kršete, Kučibreg, Merišće, Momjan i Triban.

Tekst natječaja, popis čestica za prodaju, ponuda na natječaj za prodaju, izjava za fizičke osobe(prodaja), izjava za pravne osobe(prodaja) i gospodarski program nalaze se u PDF prilogu.

Documenti

Istaknuto