Ostali natječaji

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Buja

Objava: 24.5.2011.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članaka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Buja “ br. 07/06) i Odluke gradonačelnika Grada Buja, KLASA: 340-01/11-01/04, URBROJ: 2105/01-01-11-1 od 16. svibnja 2011. godine, objavljuje se NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Buja.

Tekst Natječaja u PDF prilogu.

Documenti

Istaknuto