Piani teritoriali

Piani teritoriali della Citta`di Buie

Objava: 18.3.2020.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA Grada Buja

PPUG Buja grafički dio

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: Rudine - Vladimir Nazor

UPU_RUDINE_V_NAZOR_1 Namjena
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-1 Promet
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-2 EKI
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-3 Energetika
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-4 Vodoopskrba
UPU_RUDINE_V_NAZOR_2-5 Odvodnja
UPU_RUDINE_V_NAZOR_3 Korištenje zaštita
UPU_RUDINE_V_NAZOR_4 Način gradnje
UPU_RUDINE_V_NAZOR Odluka o donošenju
Integralni tekst UPU Rudine - V.Nazor


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela naselja Buje: SAN SEBASTIJAN

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GLAVICE

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA područja Mazurija

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL DORINA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG PODRUČJA MUŽOLINI

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Plovanija Istok (K)

UPU PZ Plovanija Istok Odluka o donošenju SN_GB_22_19

Namjena

Promet

EKI

Elektrika

Vodoopsrba

Odvodnja

Oblici korištenja

Ograničenja i mjere

Uvjeti gradnje

Istaknuto