Natječaji - javna nabava

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2015. godinu

Objava: 19.1.2015.

21. 12. 2015.

III. izmjena i dopuna Plana nabave Grada Buja za 2015.

 

11.12.2015.

II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja za 2015. godinu

02.06.2015.
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2015. GODINU


I.izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2015. godinu odnose se na nabavu usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (javna nabava) i nabavu usluga i robe od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (bagatelna nabava)...

Vidi vezani dokument - dolje ↓

 

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka  65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2015. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2015. GODINU...

Vidi vezani dokument - dolje ↓

Documenti

Istaknuto