Primopredaja opreme za reanimaciju

Objava: 20.11.2009.

Danas, 20.11.2009., u prostorijama bujske ambulante, izvršena je svečana primopredaja opreme za reanimaciju koju je nabavio Grad Buje. Primopredaji su prisustvovali gradonačelnik Grada Buja, Edi Andreašić, čelnik Doma zdravlja, dr. Daniel Ferlin, voditeljica Hitne medicinske pomoći, dr. Jovanka Popović Glavičić, i tim liječnika opće medicine sa područja Grada Buja.

Dr. Daniel Ferlin je uvodno izrazio zadovoljstvo i pohvalio suradnju Grada Buja sa Domom zdravlja, a nakon toga prešlo se na razgledavanje opreme. Dr. Damir Kovačević se zahvalio Gradu Buje na nabavi skupocjene opreme i naveo da će ista biti od velike važnosti prilikom pružanja prve pomoći unesrećenima sve do dolaska hitne medicinske pomoći iz Umaga.

Gradonačelnik Grada Buja je objasnio prisutnima način na koji je oprema nabavljena, odnosno da je Odbor za organizaciju Praznika grožđa 2009. odlučio sredstva koja su bila predviđena za vatromet usmjeriti u nešto korisnije za našu zajednicu, te je tako nabavljena oprema za reanimaciju. Cijena opreme je 19.029,42 kuna, a samu opremu čine prijenosni aspirator sa bocom, boca za kisik, reducir ventil regson, maske za terapiju kisikom, torba za bocu s kisikom, višenamjenska torba za masovne nesreće, platnena nosila, platnena stolica za transport, balon za oživljavanje, torba za prvu pomoć, ampulariji i okovratnici. Oprema će biti smještena u bujskoj ambulanti i koristiti će je tim liječnika sa područja Grada Buja.

Fotogalleria

Istaknuto