L'assessorato per le attivita' comunali

Objava: 4.3.2013.
Pročelnik: Elvis Glavičić e-mail: e.glavicic@buje.hr Savjetnik za upravni postupak i naplatu potraživanja: Davor Lakošeljac e-mail: d.lakoseljac@buje.hr Viši referent za komunalnu naknadu: Valentina Visintin e-mail: v.visintin@buje.hr Komunalni redar: Nino Činić e-mail: n.cinic@buje.hr

Istaknuto