Zdravstvo i socjalna skrb

Objava: 7.3.2013.
U Bujama djeluje nekoliko ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstva: Dom zdravlja, Ljekarna, Centar za socijalnu skrb.Proračunom se izdvajaju sredstva sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za potrebe udruga, ustanova, socijalne potpore stanovništvu, program djelovanja za djecu i mlade s programom prevencije ovisnosti, pomoć za novouređenu djecu, zaštitu boraca i vojnih invalida, prijevoz srednjoškolaca, pomoć umirovljenicima, stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima odluke te domovi umirovljenika.

Istaknuto